ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

Енциклопедия на икономическата система

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Предговор. Указания и пояснения.

А   Б   В   Г   Д1   Д2   Е   Ж   З   И1   И2   И3   И4   И5   И6   Й   К1   К2   Л   М   Н1   Н2   О1   О2   П1   П2   П3   Р1   Р2   С1   С2   С3   С4   С5   С6   С7   Т1   Т2   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ъ   Я  

Приложения специфични

Приложения икономически

Приложения ексномически

Приложения финомически

Eлектронна книга

Първо издание

ISBN  978-619-188-099-7

Авторски права  ©  Камен Миркович, проф. д.ик.н., София, 2016 г.

Авторски права  ©  www.KamenMirkovich.com, София, 2016 г.

Всички права са запазени!  Не се разрешава копиране и разпространение на книгата или части от нея по какъвто и да е начин без писмено разрешение от автора. Книгата може да се ползва безплатно само за лична, некомерсиална употреба.