ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

Камен Миркович

Биографична справка за професор Камен Миркович . . . чети още

60 години Професионална гимназия по икономика . . . чети още

Научен симпозиум, посветен на 70-годишнината на проф. д.ик.н. Камен Миркович . . . чети още

Интервю на журналистката Йорданка Раданчева с професор Камен Миркович . . . чети още

100 години Университет за национално и световно стопанство . . . чети още