ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

Приложение E01-A - Икономическа истинност:

Отвори    .PDF    10,6 MB

Приложение Е02-А - Икономическа отражателност:

Отвори    .PDF    4,8 MB

Приложение Е03-А - Икономичвска релевантност:

Отвори    .PDF    4,7 MB

Приложение E04-A(1) - Икономическа типичност, том първи:

Отвори    .PDF    9,8 MB

Приложение E04-A(2) - Икономическа типичност, том втори:

Отвори    .PDF    10,6 MB

Приложение E05-A - Типична икономическа ресетивност:

Отвори    .PDF    8,1 MB

Приложение E06-A - Типична икономическа партикуларност:

Отвори    .PDF    3,0 MB

Приложение E07-A(1) - Типична икономическа статипартикуларност, том първи:

Отвори    .PDF    6,9 MB

Приложение E07-A(2) - Типична икономическа статипартикуларност, том втори:

Отвори    .PDF    6,9 MB

Приложение Е91-А - Общо икономическо приложение:

Отвори    .PDF    3,5 MB