ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

60 години Професионална гимназия по икономика "Димитър Табаков" - Сливен

Камен Миркович

Камен Миркович

Камен Миркович

Камен Миркович

Камен Миркович