ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

Рубирика "Лично" - 2020

Рубрика "Лично" (2020-01) - Математическа и кибернетична интерпретация на Марксовата теория за кръгооборота на паричния капитал . . . чети още

Рубрика "Лично" (2020-02) - Математическа и кибернетична интерпретация на Марксовата теория за работната заплата . . . чети още

Рубрика "Лично" (2020-03) - Неправомерната подмяна на разсъдък със съзнание . . . чети още