ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

проф. д.ик.н. Камен Миркович

  • *Неправомерната подмяна на експерти с политици . . . чети още
  • *Лудост и нормалност . . . чети още

Рубирика "Лично" - 2019

Рубрика "Лично" (2019-01) - Общественонеобходимите разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-02) - Общественонеобходимият труд като система . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-03) - Общественонеобходимите разходи на труд като оптимална категория . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-04) - Общественонеобходимите преки разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-05) - Общественонеобходимите пълни разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-06) - Динамичните общественонеобходими разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-07) - Въздействие на производството върху общественонеобходимите
                                            разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-08) - Въздействие на разпределението върху общественонеобходимите
                                            разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-09) - Въздействие на размяната и потреблението върху общественонеобходимите
                                            разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-10) - Въздействие на външнотърговския обмен върху общественонеобходимите
                                            разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-11) - Комплексен метод да определяне на индивидуалните пълни разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-12) - Опростен модел за определяне на общественонеобходимите
                                            пълни разходи на труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-13) - Необходимата икономика . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-14) - Необходими разходи на икономически труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-15) - Общственонеобходима икономика и общественонеобходими
                                            разходи на икономически труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-16) - Необходимата икотехномика . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-17) - Необходими разходи на икотехномически труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-18) - Общственонеобходима икотехномика и общественонеобходими
                                            разходи на икотехномически труд . . . чети още

Рубрика "Лично" (2019-19) - Лудост и нормалност . . . чети още